Čo nové v projekte MNA

Ak vás zaujíma problematika dostupného bývania 
v hlavnom meste, prečítajte si o nej viac.