Chceme, aby sa 
nám tu bývalo lepšie

Naším hlavným cieľom je znižovanie bariér v dostupnosti bývania, čo postupne povedie k vyššej kvalite života v Bratislave.
Veľké zelené písmeno M zobrazené ako symbol domčeka, pred ktorým stoja dve čiernobiele postavy žien s prepojenými dlaňami, čím vytvárajú pomyselnú strechu vlastnými rukami.

Inšpirujeme sa tam, kde to funguje

Rozširovanie bytového fondu v správe mesta sprístupní bývanie ľuďom, 
ktorí sú ohrození bytovou núdzou, ale aj tým, ktorí sú pri hľadaní bytu 
z rôznych dôvodov diskriminovaní.

MNA je sociálnou inováciou, ktorá už roky funguje v mnohých európskych krajinách. Mesto Bratislava ju spúšťa ako prvá samospráva na Slovensku.

Náš tím

Na princípoch nám záleží

Čiernobiela ilustrácia záchranného kolesa.
Pomáhame tým, ktorí to naozaj potrebujú
Čiernobiela ilustrácia dvoch srdiečok a dvoch vlnoviek.
Chceme budovať vzťahy založené na dôvere a zodpovednosti
Čiernobiela ilustrácia zväčšovacej lupy.
Záleží nám na transparentnosti
Čiernobiela ilustrácia dvoch spojených dlaní, ktoré vytvárajú striešku.
Ku každému pristupujeme s rešpektom